Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình hóa và mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong vật liệu trực hướng bằng phương pháp trường pha Tải xuống Tải xuống PDF