Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến dạng tổng thể và lực căng dây văng của cầu Trần Thị Lý Tải xuống Tải xuống PDF