Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt Tải xuống Tải xuống PDF