Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ lý và mô phỏng khả năng thoát nước của bê tông nhựa rỗng Tải xuống Tải xuống PDF