Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định độ thấm có hiệu của mô hình bê tông bị nứt bằng phương pháp PTHH Tải xuống Tải xuống PDF