Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định chiều dài triển khai của cốt thanh GFRP trong kết cấu bê tông nhẹ Tải xuống Tải xuống PDF