Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao Tải xuống Tải xuống PDF