Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng chương trình tính toán tốc độ và thời gian vận hành của đoàn tàu trên đường sắt việt nam Tải xuống Tải xuống PDF